ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 14 กันยายน 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธะานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักฯ
 วันที่  10 กันยายน 2558นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และพนักงานในสังกัด ทหาร  ตำรวจ  ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายอนุชา เชียงเครือ ลูกจ้างค่าตอบแทนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ซึ่งเสียชีวิตจากการขับรถไถเหยียบกับระเบิดรถถัง บริเวณทุ่งกระบาลกะไบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ เมรุวัดบ้านหนองทาตำบลเมืองน้อย  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ          ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที และพนักงานในสังกัด ร่วมงาน"เทศกาลชมปรากฎการณ์กุ้งเดินขบวน ณ แก่งลำดวน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานี ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2558" โดยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอน้ำยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที และพนักงานในสังกัด ร่วมงาน"โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำโดมใหญ่ เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพิธีปล่อยกำลังพลภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อนุรักษ์ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)และพื้นที่ข้างเคียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นกรณีเร่งด่วน"  โดยได้รับเกียรติจากนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว นายอำเภอน้ำยืนเป็นประธานในพิธี
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยส่วนอนุรักสัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการและวางพานพุ่มดอกไม้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2558-07-27
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายการวิทยุ "มหาดำทยชวนรู้" ประจำเดือน กันยายน 2558   2558-09-28
 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ   2558-09-28
 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ   2558-09-28
 ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ............   2558-09-28
 ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติในราชอาณาจักร   2558-09-28
 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง   2558-09-28
 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558   2558-09-28
 การมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ   2558-09-28
 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายานวดบรรเทาอาการ   2558-09-28
 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดมห้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร   2558-09-28
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

  

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 2 [ 8 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 6 ตุลาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.17.18.84
คุณเข้าชมลำดับที่ 726,086
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com