ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558            ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
 วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายเมธาศิษฎ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอนาจะหลวย ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ หัวหน้าชุดป้องกันรักษาป่าในเขตวนอุทยาน เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ประจำวนอุทยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีพนักงานราชการ ตำแหน่งพิทักษ์ป่า ที่ได้รับการแต่งตั้งบรรจุ จำนวน 38 นายเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 1 มิถุนายน 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานในสังกัด ทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารพราน ฯลฯ ร่วมปฏิบัติการตาม "ยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา คืนผืนป่าให้กับแผ่นดิน ตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร" ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจแผนปฏิบัติงานดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 จำนวน 2แปลง บริเวณพื้นที่ป่าด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านโนนแสงเพชร ติดอ่างเก็บน้ำเขื่อนห้วยขนุน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
               วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ศปภ.)/ผอ.ศปทส.ตร. ในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่เขตรักผิดชอบของสำนักฯ ณ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายธานนท์ โสภิชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาย นายนายประทีป กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่  2 พฤษภาคม 2558  สำนักบริหารพื้นอนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย(โดยการวิ่ง)และสัมภาษณ์ ผู้เข้าสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พิทักษ์ป่า โดยมี นายธานนท์ โสภิชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ เป็นผู้ดูแลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

หนังสือประกาศ
 
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
 รายชื่อผู้ได้บการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2557-08-29
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ซ้อมความเข้าใจมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันของปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557   2558-06-25
 แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมตรวจนับการมีอยู่จริงของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน   2558-06-25
 ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานไปราชการประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ   2558-06-25
 การปรับลดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ   2558-06-25
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินสำหรับเลื่อยเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2558   2558-06-25
 ขอหารือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน   2558-06-18
 การจัดกิจกรรมในโครงการ "สร้างจิตสำนึกรักษา ฟื้นฟูป่าต้นน้ำในวโรกาส 60 พรรษามหาจักรีสิรินธร พ.ศ. 2558"   2558-06-18
 กำหนดเลขที่หนังสือออกของสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ   2558-06-18
 ขอส่งสำเนาหนังสือ   2558-06-18
 การปรับค่าตอบแทนของพนักงานราชการ   2558-06-18
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 2 [ 8 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.109.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 672,415
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com