รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรม
 
ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยส่วนอนุรักสัตว์ป่า ส่วนอุทยานแห่งชาติ ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ส่วนจัดการต้นน้ำ สวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์ปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการและวางพานพุ่มดอกไม้ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
  วันที่ 21 สิงหาคม 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิประจำสำนักฯ และมอบนโยบายการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผอ.สบอ. โดยมีข้าราชการ   เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ
 วันที่ 17-19 สิงหาคม 2558 นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมคณะ ปฏิบัติงานในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตามแผนการตรวจราชการของ   ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบที่ 2โดยมีนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมต้อนรับ      
 วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ "ไม่ให้ ไม่รับ" พิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีมอบใบประกาศเกีรติคุณแม่ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล              โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดมหาวนาราม และหอประชุมไพรพะยอมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2558-07-27
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา 2558-02-19
 พระราชบัญญัติ งาช้าง พ.ศ.2558 2558-02-09
 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2557-11-04
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 2557-10-17
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบลงทุน) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   2558-09-01
 มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2558-09-01
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "Modernbiz : Grow Efficiently"   2558-09-01
 ซักซ้อมวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ   2558-09-01
 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้   2558-09-01
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.203/ว8398 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ 2. หนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.203/8515 ลงวันทิ่ 20 สิงหาคม 2558 เรื่อง ขอเชิญรับเป็นเ   2558-08-28
 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)   2558-08-28
 การจัดงานโครงการ "ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปไกลเมืองนอก ๒๐๑๕"   2558-08-28
 ผลการตัดสินรางวัล โครงการประกวดหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   2558-08-28
 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   2558-08-28
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 2 [ 8 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
00011 พนักงานราชการจะเรียกเพิ่มไหม น้ำ 4 [ 3 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2558
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 1 กันยานยน 2558
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.219.86
คุณเข้าชมลำดับที่ 705,806
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com