ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
 
วันที่ 12 เมษายน 2559 พนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ดำหัว ขอพรจากนายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์ และผู้อาวุโสที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯ
วันที่ 12 เม.ย.59 ที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ 9 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ "ท่องเที่ยวอุทยาน ... สงกรานต์ปลอดภัย ร่วมรักษ์พิทักษ์ไว้ เชิญชวนไป ม่วนใจออนซอน" ขึ้น โดยมี นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่ อนุรักษ์ที่ 9 อุบลราชธานี พร้อมด้วย นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนัก อุบลราชธานี และนายสัตวแพทย์วันชัย ตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี ร่วมในพิธี
วันที่ 19 เมษายน 2559 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เป็นประธานเปิดโครงกาสัมมนาเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
วันที่ 6 เมษายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และพนักงานในสังกัด ร่วมงานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9(อุบลราชธานี)พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยงานพระราชดำริ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าต้นนำ้เหนือ อ่างเก็บน้ำ ห้วยแคน-ห้วยไร่-ห้วยขาหน้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

 
ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 17 มกราคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ในพิธี วันพ่อขุนรามคำแพงมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
 วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ส่วนประสานความร่วมมือ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า จัดการฝึกอบรม โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)โดยทำพิธีเปิด วันอังคารทึ่ 15 ธ.ค. 58 เวลา11.00 น. ที่บ้านทรายไหลแล้ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู  ปลัดจังหวัด เป็นประธาน ผู้เป็นเกียรติร่วมพิธี ประกอบด้วยนายไพบูลย์ รัตนเจริญธรรม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร  นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายก อบต.นาอุดม สารวัตรใหญ่ สภ.นาอุดม กกล.รส.จว.มห. ผอ.โรงเรียนทรายไหลแล้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 2559-05-16
 เปลี่ยนชื่อโครงการประราชดำริ 2559-04-29
 มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน/ รองประธานคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ ตามแปนปฎิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย 2559-04-22
 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ 2559-04-22
 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (มกราคม ๒๕๕๙) 2559-04-05
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งงาช้าง พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 2559-03-22
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้าขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร 2559-02-05
 ประกาศแต่งตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 2559-01-15
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อกำหนดสถานที่และวิธีการรับแจ้งคำขอรับใบอนุญาต หรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า เพิ่มเติม 2558-11-06
 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองนำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า โดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2558-11-06
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนยังสือเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   2559-05-16
 ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการและให้พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ   2559-05-16
 แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่   2559-05-16
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   2559-05-16
 คำย่อชื่อส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช   2559-05-16
 เขิญฟังเสวนาในหัวข้อเรื่อง "ถอดรหัสจัดการเงิน....ให้สบายตองเกษียณ" ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.00 น.-12.30 น. งานมหกรรมการเงิน (Money Expo)   2559-05-16
 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   2559-05-16
 ขอส่งสำเนาหนังสือ 1.ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2. ทอดผ้าป่าสำนักงานมูลนิธิพระพุทธโลกนาถสุโขทัย   2559-05-16
 แจ้งประกาศราชกิจจานุเบกาาของพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เชตอำนาจ และวันเปิดทำการของศาลแขวงในจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559   2559-05-16
 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ   2559-05-16
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

  

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00028 โหลด แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง bow 0
00027 สมัครงานด้าน gis จิสสวู 0
00026 สอบถามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ TOR prolek 0
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 3 [ 4 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤษภาคม 2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 25 พฤษภาคม 2559
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.81.48.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 880,586
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com