ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน  ถานีควบคุมไฟป่าภูสระดอกบัว-ถ้ำผาน้ำทิพย์  สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราบตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหาร หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ 1
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่วนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว จังหวัดอำนาจเจริญ

 
ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นายธานนท์ โสภิชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดยุทธการคืนความสุขให้ปวงประชา   คืนผืนป่าให้แผ่นดิน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว ตำบลบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจากนายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม. ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
วันที่ 28 กันยายน 2558 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดกิจกรรมตามประเพณีเนื่องในวันเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้าง ประจำที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2555 ของข้าราชการ 1 ท่าน ลูกจ้างประจำ 3 ท่าน และพนักงานราชการ 14 ท่าน รวมทั้งสิ้น 18 ท่่าน โดยมีพิธีมอบของที่ระลึกและพิธีผูกแขนให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีนายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขและซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และในโอกาศนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดการเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
วันที่ 15 กันยายน 2558 ที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.อ.ชูชาติ อุปสาน รอง เสธนาธิการกองกำลังรักษารักษาความสงบประจำจังหวัด นายเศรษฐการย์ ทิพย์สุวรรณ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี แถลงผลการกวาดล้างขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยซึ่งมีพื้นที่กว่า 4 แสนไร่ กินพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
 วันที่ 14 กันยายน 2558 นายธานนท์ โสภิตชา รักาาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ให้เกียรติเป็นประธะานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักฯ
 วันที่  10 กันยายน 2558นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และพนักงานในสังกัด ทหาร  ตำรวจ  ข้าราชการและพนักงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายอนุชา เชียงเครือ ลูกจ้างค่าตอบแทนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก ซึ่งเสียชีวิตจากการขับรถไถเหยียบกับระเบิดรถถัง บริเวณทุ่งกระบาลกะไบ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ เมรุวัดบ้านหนองทาตำบลเมืองน้อย  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายยุทธนา วิริยะกิตติ          ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
        ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คำขอมมีบัตรประจำตัว ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 
     
กฏกระทรวง 
       กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อกำหนดสถานที่และวิธีการรับแจ้งคำขอรับใบอนุญาต หรือใบรับรองให้นำเข้า ให้ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า เพิ่มเติม 2558-11-06
 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองนำเข้า ให้ส่งออก หรือให้นำผ่านซึ่งสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า ดดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 2558-11-06
 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 2558-10-26
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวง การขออนุญาต การอนุญาตการค้าและการพักใช้หรือพิกถอนให้ค้างาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-10-22
 มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2558-07-27
 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่า และพันธุ์พืช เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยานเอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 2558-05-26
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-01
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2558-03-09
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘ 2558-03-09
 ด่วนประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า จำนวน 1 อัตรา 2558-03-05
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ผลการศึกษาวิจัยที่ส่วนศึกษาและวิจ้ยอุทยานแห่งชาติดำเนินการเอง และผลการศึกษาวิจัยที่บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์   2558-11-24
 ขอส่งสำนาหนังสือ   2558-11-24
 ขอรับการสนันสนุนอาหาร น้ำดื่ม (โรงทาน) ในการจัดงานประเพณี "ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม งามล้ำศีล 5 " ปีที่ 7 ประจำปี 2558 จังหวัดอุบลราชธานี   2558-11-24
 มาตรการเผ้าระวังและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญ   2558-11-24
 การมอบรางวัลองค์กรทีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   2558-11-24
 การดำเนินการเพื่อสนันสนุนการปฏิรูปประเทศ   2558-11-23
 แจ้งตำแหน่งว่าง ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์   2558-11-23
 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา   2558-11-23
 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   2558-11-23
 ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารงานกลาง ที่ ทส 0901.203/ว11992 ลงวันที่ 3 พย. 2558 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและต่อเติมอาคารสำนักงาน   2558-11-23
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 


จัดซื้อจัดจ้าง
 

  

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00026 สอบถามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ TOR prolek 0
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 3 [ 4 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
00016 การพนัน sefe11 0
00015 บัตรพนักงานราช จะได้เมื่อไร.. พนักงานราชการ 0
00014 การสอบลูกจ้างTOR nn 6 [ 30 2555]
00013 กรมอุทยานจะรวมกับกรมป่าไม้ มีผลต่อผู้ขึ้นบัญชีรายชื่อ พนก ที่สอบไปไหม น้ำ 3 [ 10 2556]
00012 การขายทอดตลาด คนอุบล 6 [ 20 2556]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.19.31.81
คุณเข้าชมลำดับที่ 763,986
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com