ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน)            ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด 
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด
 
  รายชิ่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ และระเบียบ     2560-08-09
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระ     2560-07-13
  ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดงานดครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเส้นทางการลักลอบค้าสัต     2560-06-30
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่องกำหนดปริมาณการส่งออกหนังงูเห่าฝอกและผลิตภัณฑ์ที่     2560-06-23
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ     2560-06-23
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ปฏิบัติการประจำปีงบประม     2560-06-13
  ปิดเส้นทางตรวจการณ์ไม้ให้ยานพาหนะเข้า - ออกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผา จังหวัดตาก จากหน่วยพิทักษ์     2560-06-01
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรมการทุจริตคุณธรรมควา     2560-04-04
  ประกาศยกเลิกการใช้บัตรค่าบริการให้ความสะดวกต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติ สำหรับบุคลชาวไทย ราคา 20 บาท เล     2560-04-03
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุท     2560-03-31
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในก     2560-03-31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประม     2559-10-28
  ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้     2559-10-28
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประมา     2559-10-26
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประม     2559-06-24
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอ     2559-06-16
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้เพื่อบ     2559-06-06
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัยัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก     2559-06-06
  ปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน บริเวณพื้นที่บนเกาะ ชายหาด และแนวปะการังรอบเกาะตาชัยยก     2559-06-02
  แต่งตั้งพนักงานราชการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่     2559-05-16
  เปลี่ยนชื่อโครงการประราชดำริ     2559-04-29
  มอบหมายให้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน/ รองประธานคณะอนุกรรมการด้านต่า     2559-04-22
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ     2559-04-22
  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้     2559-04-05
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใต้กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก     2559-03-22
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเตรียมการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าช่องอานม้าขึ้นเป็นจุดผ่า     2559-02-05
  ประกาศแต่งตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535     2559-01-15
  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อกำหนดสถานที่และวิธีการรับแจ้งคำขอรับใบอนุญาต หร     2558-11-06
  ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการขออนุญาตหรือใบรับรอง และการออกใบอนุญาตหรือใ     2558-11-06
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี     2558-10-26

 ก่อนหน้า [1] 2 3 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยานยน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.198.54.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,096,904
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com