ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด 
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด
 
  ขอส่งประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม     2560-12-27
  ขอให้ส่งผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแ     2560-12-07
  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐     2560-12-07
  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐     2560-12-07
  มอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่     2560-12-07
  ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร     2560-12-07
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๒     2560-12-07
  การดำเนินโครงการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๖๒     2560-12-07
  สำเนาวิทยุ     2560-12-07
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ๕ ธั     2560-12-07
  เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบอกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรการใช้จ่ายงบประม     2560-12-07
  อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหมวที่ ๖ ค่าบร     2560-12-07
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเท     2560-12-07
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ประจำปีงบประมาณ      2560-12-07
  การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-12-07
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร     2560-12-07
  การส่งเสริมและสนับสนุนให้มี "เรือนเพาะชำชุมชน/ตำบล"     2560-12-07
  รหัสกิจกรรมย่อยเพื่อใช้ในการบันทึกในหลักฐานขอเบิกในระบบ GF MIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-12-07
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการให้มีสิ่งปลูกสร้างและกิจกรรมอื่น     2560-12-07
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่าระหว่างกรมทรัพยา     2560-12-07
  ขอส่งสำเนาหนังสือ     2560-12-07
  ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการส่งผลงานเข้ารับ รางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ ๑๙     2560-12-07
  ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม     2560-12-07
  แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐     2560-12-07
  ขออนุมัติจัดประชุมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม เรื่อง การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (Protec     2560-12-07
  ขอหารือหลักฐานการจ่ายเงินคืนประกันสัญญา     2560-12-07
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ     2560-12-07
  การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด     2560-12-07
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวรตรวจยามรักษาการณ์     2560-12-07
  พระาราชฎีกาเพิกถอนอุทยานแห่งชาติป่าดอยสุเทพ บางส่วนในท้องที่ตำบลสุเทพ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงให     2560-12-07

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.227.6.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,153,346
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com