ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด 
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด
 
  ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือผู้แทนเทศบาล และผู้แทน     2560-11-20
  สรุุปผลการติดตามคงามคืบหน้าเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของคณะทำงานดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนห     2560-11-20
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑     2560-11-20
  ขอให้จัดส่งรูปเล่มรายงานการประเมินผลการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-11-20
  เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครึ่งปีหลัง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐     2560-11-20
  โครงการสร้างเครือข่ายราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-11-10
  การตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช รอบที่ ๑ (Project      2560-11-10
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ     2560-11-10
  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงาน และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร     2560-11-10
  การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     2560-11-10
  แจ้งการเปิดตรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-11-10
  การจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๖๐     2560-11-10
  ขอส่งแผ่นพับคู่มือแนะนำประชาชนตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘     2560-11-10
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานโครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมติดตามผลงาน     2560-11-10
  ส่งรายงานการประชุม     2560-11-10
  สรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐     2560-11-10
  ขอแจ้งรายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี ๒๕๖๐     2560-11-10
  มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช     2560-11-10
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าที่หน่วยงานภาคสนาม และข้าราช     2560-11-10
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ     2560-11-10
  แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพใ     2560-11-10
  การจัดสรรเงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล     2560-11-10
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     2560-11-10
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง     2560-11-10
  การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี     2560-11-10
  ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ     2560-11-10
  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราช     2560-11-10
  ส่งรายงานการประชุม     2560-11-10
  ขอส่งแผนฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     2560-11-10
  ให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์ก     2560-11-10

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 23.20.129.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,122,240
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com