ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า 
ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
 


นายฉลาด ชาญฤทธิเสน
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า


นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร


นางขวัญจิตร โสภิตชา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน


นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่า ดงบังอี่-ถ้ำผาน้ำทิพย์


นายสมชาย หนูคง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผ้าแต้ม


นายบดินทร์ เมธมุทา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา


นายเอนก ชื่นบาลเย็น
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน


นายธานี สังข์ศิริคุปต์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผ้าแต้มภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว


นายประสิทธิพร เสนาสุทธิพร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม


นายนริศร์พงศ์ ชำนาญบริรักษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ


นายนิวัฒน์ สงมา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล


นายจารุพัฒน์ มาลัย
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มุกดาหา
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,195,300
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com