ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า 
ส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า
 


นายประทีป เล็กรุ่งเรืองกิจ
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฎิบัติการไฟป่า


นางสาวกาญจนา คำแก้ว
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


นางขวัญจิตร โสภิตชา
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


นายปัญญา บุญญาอดุลยกิจ
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี


นายฉลาด ชาญฤทธิเสน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบุณทริก-ยอดมน


นายสมชาย หนูคง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม


นายประสิทธิพร เสนาสุทธิพร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม


นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าเขาพระวิหาร


นายนพดล รีเอี่ยม
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยศาลา


นายนริศรพงศ์ ชำนาญบริรักษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ


นายสิทธิศักดิ์ สิทธิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสระดอกบัว-ถ้ำผาน้ำทิพย์


นายธานี สังข์ศิริคุปต์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสิงห์ภูผาผึ้ง-ภูสระดอกบัว


นายนิวัฒน์ สงมา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล


นายเอนก ชื่นบาลเย็น
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน


นายวิชัย ตั้วสูงเนิน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ห้วยบางทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหว
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 23.20.129.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,122,250
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com