ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการ “ส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์            ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยาน)            ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ส่วนประสานงานพระราชดำริ 
ส่วนประสานงานพระราชดำริ
 


นายภัทรยศ วิชญพงศ์
ผู้อำนวยการส่วนโครงการ


นายไชยา นิรมานสกุลพงศ์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ อำนวยการส่วนและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้


นายจิณณะ สามศรี
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการส่งเสริมศิลปชีพบ้านยางน้อย จ. อุบลราชธานี


นายธงชัย สั่งสอน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้่าโครงการทับทิมสยาม 07 จ.ศรีสะเกษ


นายธวัชชัย แผนวิเชียร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการทับทิมสยามอ06 จ.ศรีสะเกษ


นางสาวพัณณิตา ศร๊ยงค์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการเกษตรภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


นายมณเฑียร วิริยะพันธุ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการราชดำริหนองอึ่ง จ.ยโสธร


นายสุมิตร ช้อยเพ็ง
นักวิการป่าไม้ป่าชำนาญการ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยปบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด


นายธนกฤษ ปองไป
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวระราชดำริ บ้านด่าน จ.ศรีสะเกษ


นายบดินทร์ เมธมุทา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหญ้าคา จอุบลราชธานี


นายณัฐวุฒิ จินารัตน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏร บ้านโหง่นขาม บ้านดงนา จ.อุบลราชธ


นายบัญชา ประเสริฐศรี
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะป่าดงนาทาม จ.อุบลราช


นายณัฐวุฒิ เพื่องขจร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะภูสระดอกบัว จ.มุกดาห
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2560
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 26 กันยานยน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.54.142
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,096,895
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com