ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  โครงการฝึกอบรมหลักศูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     2561-01-11
  ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2561     2561-01-11
  ยุทธศาสตร์/มาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่า ปี 2561     2561-01-11
  แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128     2561-01-11
  แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128     2561-01-11
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการราบบุคค     2561-01-11
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการไปปฎิบัติงานสำรวจทรัพยากรป่าไม้     2561-01-11
  รายงานแผนและผลตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     2561-01-11
  รายงานแผนและผลตัวชี้วัดร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     2561-01-11
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency A     2561-01-11
  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency A     2561-01-11
  การดำเนินการกรณีมีผู้ยืนข้อเสนอรายเดียว     2561-01-11
  การสำรวจกรอบความต้องการอาวุธปืน     2561-01-11
  การสำรวจกรอบความต้องการอาวุธปืน     2561-01-11
  แบบฟอร์มการติดตามการใช้ประโยชน์จากผู้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ผู้รับทุน/ผู้รับทุนรัฐบาลภายหลังการสำเร็จ     2561-01-11
  แบบฟอร์มการติดตามการใช้ประโยชน์จากผู้ลาศึกษาต่อภายในประเทศ/ผู้รับทุน/ผู้รับทุนรัฐบาลภายหลังการสำเร็จ     2561-01-11
  การพิจารณาคัดเลือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561     2561-01-10
  ขอส่งสำเนาหนังสือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแ     2561-01-03
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ม     2561-01-03
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก     2561-01-03
  โครงการ "จากถ่านไฟฉายเก่า สู่ทางใหม่ผู้พิการ"     2561-01-03
  การสำรวจความต้องการของบุคคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อหลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤ     2561-01-03
  ขอส่ง "จดหมายข่าว" ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ     2561-01-03
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร -ตรวจยามรักษาการณ     2561-01-03
  โครงการจัดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2561 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลรา     2561-01-03
  แนวทางปฎิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเ     2561-01-03
  แผนรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 12561     2561-01-03
  ขอมอบหมายหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปีฯ เพื่อประกอบการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี     2561-01-03
  ขอเชิญร่วมจัดงาน "เกษตรอีสานใต้" ประจำปี 2561     2561-01-03
  การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป และให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     2560-12-27

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มกราคม 2561
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 มกราคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.227.6.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,153,322
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com