ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลว     2561-03-28
  ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนามที่ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และจัด     2561-03-28
  การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ     2561-03-28
  การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561     2561-03-28
  สรุปสารสำคัญการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน     2561-03-28
  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณี การใช้ง     2561-03-28
  การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.)     2561-03-28
  รับสมัครข้าราชการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.     2561-03-28
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษาการณ์ และตรวจเวร ตรวจยามรักษาการณ์     2561-03-28
  ขอส่งสำเนาหนังสือ     2561-03-28
  การจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายเงิน     2561-03-28
  กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับบุคคลที่เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน     2561-03-28
  การกำหนดมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เรื่อง การปร     2561-03-28
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมการรับบริกจาคโลหิตถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาศวันคล้า     2561-03-28
  ส่งแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562-2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2     2561-03-28
  เชิญร่วมพิธีโครงการสืบสานงานบุญประเพณี ปิดทองสรงน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลง ร่วมบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ป     2561-03-28
  สรุปผลการปฎิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก     2561-03-28
  ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา ครั้งที่ 1/2561     2561-03-28
  ขอส่งสำเนาหนังสือ     2561-03-28
  การเร่งรัดติดตามดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันไว้เบิ     2561-03-28
  ขอส่งสำเนาหนังสือ     2561-03-20
  การจัดตั้งสถานีวิจัยสัตว์ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่     2561-03-20
  การกำหนดรหัสพยัญชนะ เลยที่หนังสือออก และชื่อย่อ ขอส่วนราชการในสังกัด สป.ทส.     2561-03-20
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่รับบริจาคโลหิต     2561-03-20
  ขออนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจ และประเมินผลงาน     2561-03-20
  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการว่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ประจำ     2561-03-20
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา - อุปสมบทหมู่ 89 รูปฯ     2561-03-20
  การจัดทำหนังสือราชการ     2561-03-20
  แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0     2561-03-20
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ lnternational Conference of Agricultu     2561-03-20

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 23 เมษายน 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.196.47.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,195,310
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com