ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  ขยายเวาการไว้ทุกข์และการลดธงครึ่งเสาในช่วงงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดึลยเดช บรมนาถบ     2560-10-31
  พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำภาค และป่าลำแควน้อย ป่าแดงและป่าชาติตระการและป่าเนินเพิ่มในท้องท     2560-10-31
  ปฎิทินทดสอบภาษาอังกฤษ และทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือน มกราคม - ธันวาคม 2561     2560-10-31
  ขอส่ง "จดหมายข่าว" ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงหนือ     2560-10-31
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่ม่ต่อการนำองค์การของผู้บริหาร     2560-10-31
  การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560     2560-10-31
  ขอความอนุเคราะห์ออกหน่วยเคลื่อนที่     2560-10-31
  ขอความอนุเคราะห์ออกหน่วยเคลื่อนที่     2560-10-31
  ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2560     2560-10-31
  ขอเชิญข้าราชการ ลูกจ้างปรหะจำ และพนักงานราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒน     2560-10-31
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลังหน่ว     2560-10-31
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร " การพัฒนาบุคลลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการค     2560-10-31
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ หน่     2560-10-31
  ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สืบสวนดำเนินคดีด้านป่าไม้และสัตว์ป่าเบื้องต้น ประจำปีงบป     2560-10-31
  รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาประชาพิเคราะห์ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ     2560-10-31
  ประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยนช์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     2560-10-31
  รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝื่นอย่างย     2560-10-31
  แจ้งแนวทางตัวชี้วัดงานตามยุทธศาสตร์ สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล รอบที่ 2 (1 เมย.60 ถ     2560-10-31
  c0h     2560-10-31
  การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2558     2560-10-31
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตหนังสือระบบเดซีเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนตาบอดและ     2560-10-31
  ขอประชาสัมพันธ์กการตรวจสุขภาพประจำปี     2560-10-31
  การเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์     2560-10-31
  ขอส่งสำเนาหนังสือ ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการพิจารณาคัดเลือกศิษ     2560-10-31
  คำพิพากษาสาลฎีกา     2560-10-31
  รายงานความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     2560-10-31
  ขอเชิญส่งบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 13 (ยธก.13)     2560-10-31
  ขอให้ตรวจสอบเร่งรัดหนังสือตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (เตือนครั้ง     2560-10-31
  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อ     2560-10-25
  แผนปฏิบัติการ (Action Plan ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้า     2560-10-25

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2560
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 23.20.129.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,122,208
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com