ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพักงานพิทักษ์ป่ากรณีผู้ด้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่            ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช        
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย ผอ.ส่วนฯ หน.กลุ่มงานฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และคณะ ในการตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
      วันที่  9  พฤศจิกายน  2555  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยผอ.ส่วนประสานงานโครงการราชดำริ  ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า  หน.กลุ่มงานกฎหมาย  ข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ร่วมงานโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  โดยฯพณฯพลเอกวิจิตร  กุลวณิชย์  องคมนตรี  ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  ณ  ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี ดร.อุษณากร  อมาตยกุล  ประธานมูลนิธิราชประชาสงเคราะห์ไทย-กัมพูชา  เป็นประธานในพิธี
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผอ.ส่วน หน.กลุ่มงาน หน.ศูนย์ฯ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังเดิม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี  
 วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายวิชิต   จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการราชดำริ ได้ปฏิบัติราชการในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางและการทำความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ให้เป็นทิศทางและแนวทางเดียวกันหน่วยของงานภาคสนามในสังกัด ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการตรวจเข้าร่วม
 วันที่ 13 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยนายประวัติ ทานะมัย ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต        จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผอ.ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และนายโยธิน ครองยุทธ หน.อช.ภูสระดอกบัว ร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี 2555 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในงาน  
วันที่ 11 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์ฯ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วันที่ 5 ตุลาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิประจำสำนักฯ ปลูกต้นพะยูง และทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผอ.สบอ. โดยมีข้าราชการ   เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ
วันที่ 3 ตุลาคม 2555 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ และพิธีทำบุญสำนักฯ ในช่วงเช้า การแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2555 และในโอกาสแสดงความยินดีในการเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ของผอ.สบอ.9 ในช่วงเย็น
 วันที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. นายดำรง พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า 999 ต้น กับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ และคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาผู้แทนราษฎร  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ท้องที่บ้านคำโทน ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
   เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9 (อุบลราชธานี) ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหนักงานในสังกัด ร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ บริเวณพื้นที่ในกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพมหานคร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ต่อไป
 

 
นายชาญชัย  งามเจริญ
ผู้อำนวยการสำนักฯ

 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.226.148.122
คุณเข้าชมลำดับที่ 426,144
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com