หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่  26  ธันวาคม  2555  นายวุฒิพงษ์  อิสาน  รักษาการแทน          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดย         นายชาญชัย  งามเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมต้อนรับ ร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เข้าร่วมประชุมเตรียมงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ต่อจากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้เดินทางไปตรวจดูสภาพพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานทางธรณีผาชัน-สามพันโบก และตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับตรวจเข้าร่วม
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ได้ปฏิบัติราชการในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางและการทำความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ให้เป็นทิศทางและแนวทางเดียวกันหน่วยของงานภาคสนามในสังกัด ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการตรวจเข้าร่วม
   วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ช่วงที่ 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ช่วงที่ 2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และช่วงที่ 3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555  นายชาญชัย งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายวิเชียร  ชิณวงษ์  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เขตฯ ภูสีฐาน เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พลทหารนัฐพล เทพรัตน์  ณ วัดพุทธาวาส  บ.แป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  เสียชีวิตที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา  จ.ศรีสะเกษ  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว  ขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบ พื้นที่จุดปะทะกันกับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา  และได้มอบเงิน ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่ง
   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นายชาญชัย งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต  จิรมงคลการ  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์  โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายปราโมทย์ ราตรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมอุทยานสัตว์อุบลราชธานี  
        วันที่  27  พฤศจิกายน  2555  นายเริงชัย  ประยูรเวช          รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ    สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช            นายณรงค์  มหรรณพ  ผู้อำนยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า  ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจนายอลิส  เอี่ยมชม  บุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า  เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา  จังหวัดศรีสะเกษ  ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามผู้ลักลอบตัดไม้พะยูง  โดยมีนายประทีป  กีรติเรขา  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และคณะ และ ทสจ.ศรีสะเกษ  ร่วมต้อนรับ
   วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ช่วงเช้านายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 9 และคณะ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม และช่วงบ่าย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม วนอุทยานดงบังอี่ และหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยบังอี่ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักที่ 9 เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ต่อไป
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.7.161
คุณเข้าชมลำดับที่ 526,306
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com