หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
        วันที่  14  มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานทั้งส่วนกลางและภาคสนามในสังกัด   ร่วมพิธีปล่อยกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน   บ้านหนองแสง  ตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล  
     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ว่าที่ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2556 และวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี
      เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมงานรับแสงตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตเอาฤกษ์ชัย ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย เป็นประธานเปิดงาน
      เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ, วนอุทยานพนมสวาย, อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว, อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยานแห่งชาตดแก่งตะนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึง 6 มกราคม 2556 โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นางสุวรรณา ขวาของ หัวหน้าส่วนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ดงฟ้าห่วน) พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 สำหรับการจัดนิทรรศการได้รับความร่วมมือจาก ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม, อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร, อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดทำแบบจำลองแสดงการใช้ประโยชน์ลุ่มนำ้หลักของจังหวัดอุบลราชธานี และนิทรรศการแสดงภายในงาน  
วันที่  26  ธันวาคม  2555  นายวุฒิพงษ์  อิสาน  รักษาการแทน          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2555 โดย         นายชาญชัย  งามเจริญ   ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมต้อนรับ ร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก  ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า เข้าร่วมประชุมเตรียมงานรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ต่อจากนั้นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้เดินทางไปตรวจดูสภาพพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานทางธรณีผาชัน-สามพันโบก และตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม โดยมีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแต้ม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับตรวจเข้าร่วม
วันที่ 6 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ได้ปฏิบัติราชการในการออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน ตรวจเยี่ยม มอบแนวทางและการทำความเข้าใจการปฏิบัติงานที่ให้เป็นทิศทางและแนวทางเดียวกันหน่วยของงานภาคสนามในสังกัด ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมีหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับการตรวจเข้าร่วม
   วันที่ 5 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ช่วงที่ 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ช่วงที่ 2 พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิธีวันชาติ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และช่วงที่ 3 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ต่อไป
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
ธันวาคม 2557
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 19 ธันวาคม 2557
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.82.209.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 545,166
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com