ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา            ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ส่วนจัดการต้นน้ำ จำนวน 1 อัตรา            ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เกี่ยวกับ พรบ งาช้าง      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556” ทางรายการ "มองรอบทิศ"  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นายอำเภอน้ำยืน, พ.ต.อ.ภาสกร สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน, พ.ท.ไกรเดช โป๊ะสูงเนิน หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกองกำลังสุรนารี ประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย, กองร้อยทหารพรานที่ 2310 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจความพร้อมและประชุมร่วมคณะกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงในคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกป้อง การอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณช่องปลดต่าง หลักเขตแดนที่ 16 และ 17 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประสงค์ นุรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะ
วันที่ 26 มกราคม 2556 นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดเข้ารับนโยบายฯ
     วันที่  18  มกราคม  2556  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ  ห้องประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี
     วันที่  17  มกราคม  2556  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  ห้องประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี
         วันที่  14  มกราคม  56  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9ประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายวันชัย  สุทธิวรชัย  และส่วนราชการอำเภอบุณฑริก  ในการตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู บ.หนองแสง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่  11  มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ตรวจเยี่ยมและฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่องทางมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ด้านอำเภอบุณฑริก-เมืองสุขุมา (ช่องตาอู) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19 ,หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน  และสถานีควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี  
   วันที่  10 มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และ     เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  เข้าพบนายสกลสกฤษฎ์     บุญประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายบุญยืน  คำหงส์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  และผู้กำกับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหาร(กอ.รมน.) เพื่อหารือข้อราชการและอวยพรปีใหม่  หลังจากนั้นผอ.สบอ.9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร,  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่)สวนรุกขชาติดงบังอี่  และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว(ภบ.1)
        วันที่  14  มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานทั้งส่วนกลางและภาคสนามในสังกัด   ร่วมพิธีปล่อยกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน   บ้านหนองแสง  ตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล  

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ต่อไป
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 7 มีนาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.197.94.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 596,836
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com