ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558            ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
          วันที่ 9 เมษายน 2556 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วย นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นายสมยศ รักษกุล นายอำเภอน้ำยืน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงกรณีข่าวประเด็นเด็ด 7 สี “ กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งขวาลำโดมใหญ่ ท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี” โดยเป็นการชี้แจงข่าวและร่วมทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น
วันที่ 6 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 นายวิสูตร  อยู่คง  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556” โดยมีนายสุทธินันท์  บุญมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1) พร้อมด้วย นาย ธานนธ์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย ปรระวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ศูนย์สารสนเทสและการสื่อสารได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการอบรมเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีเว็บไซต์ประจำแต่ละส่วน หน่วยงาน โดยมีนายวิชิต จิรมงคลการ เป็นประธานเปิดพิธี นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เป็นผู้สังเกตุการณ์ นายไพฑูรย์ ระมาตทอง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้บรรยายการใช้งาน และทีมงานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ช่วยวิทยากร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556  นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสนธิกำลังและปล่อยกำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่   รับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ภายใต้ชื่อ"ยุทธการพยัคฆ์คำราม(THE TIGER GROWL MISSION)"ร่วมด้วยผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ,นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9, ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7(นครราชสีมา), ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8(ขอนแก่น),ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี, รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีฝ่ายยุทธการ,ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 23, ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอน้ำยืน,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาจังหวัดพื้นที่อำเภอน้ำยืน ข้าราชการ พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานในงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2556 โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ และร่วมชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง ณ สถานีควบคุมไฟป่าศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้จัดการศูนย์คชศึกษา ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่า และพืชป่าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้าง สัตว์ป่า และพืชป่า ตามอนุสัญญาCITES เพื่อการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม CITES CoP 16 ณ ห้องประชุมศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจากนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมฯ
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น กองกำลังสุรนารี ,กอรมน. ,ทสจ.อุบลราชธานี ,ทสจ.อำนาจเจริญ ,ทสจ.สุรินทร์ ,ทสจ.ศรีสะเกษ ,กรมป่าไม้ รวมถึงผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.9 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทำไม้พะยูง โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ( ศอ.ปท.จ.อบ. ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2558
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.221.49.52
คุณเข้าชมลำดับที่ 686,723
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com