รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 24 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายอนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบที่ 1)
วันที่ 23 เมษายน 2556 นายชำนาญ เอกวัฒนโชตกรู ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ร่วมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในการตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
วันที่ 22 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัย ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ร่วมต้อนรับนายเกษมสันต์ จิณณวาโส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชำนาญ เอกวัฒนโชตกรู ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะในการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
วันที่ 20 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัย ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ในการตรวจความพร้อมด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็กในการรับการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556ของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ในช่วงเช้า) และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยม่วง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหญ้าคา จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 10 เมษายน 2556 เหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ-ดำหัว ขอพรจาก นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน หัวหน้าศูนย์ และผู้อาวุโสที่ปฏิบัติงานประจำสำนักฯ
          วันที่ 9 เมษายน 2556 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วย นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายธัญญา เนติธรรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี นายสมยศ รักษกุล นายอำเภอน้ำยืน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงกรณีข่าวประเด็นเด็ด 7 สี “ กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าฝั่งขวาลำโดมใหญ่ ท้องที่ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี” โดยเป็นการชี้แจงข่าวและร่วมทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น
วันที่ 6 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมงานในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 นายวิสูตร  อยู่คง  หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2556” โดยมีนายสุทธินันท์  บุญมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 ชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า (รุ่นที่ 1) พร้อมด้วย นาย ธานนธ์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นาย ปรระวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร และนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
     เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ศูนย์สารสนเทสและการสื่อสารได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการอบรมเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) มีเว็บไซต์ประจำแต่ละส่วน หน่วยงาน โดยมีนายวิชิต จิรมงคลการ เป็นประธานเปิดพิธี นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เป็นผู้สังเกตุการณ์ นายไพฑูรย์ ระมาตทอง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้บรรยายการใช้งาน และทีมงานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ช่วยวิทยากร

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กันยานยน 2558
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 2 กันยานยน 2558
 
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 107.21.183.163
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,938
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com