ประกาศผลการทดสอบรับสมัครพนักงาน ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
     เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พศ.2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียวภูเก็ต ดีวาน่า จังหวัดภูเก็ต  
     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ตอนเช้า นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาตินายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เพื่อทำการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับไม้พะยูง จากสื่อต่างประเทศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการทับทิมสยาม 06 โดยมีหัวหน้าโครงการ หัวหน้าเขตฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ
       เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วย นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมสังเกตุการณ์ ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) ณ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  
      เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ตอนเช้า นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 และได้ร่วมปล่อยกำลังพลในยุทธการ “พยัคฆ์รวมร่าง” ตามแผนเฉพาะกิจเพื่อสนธิกำลังปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงฯ โดยมีชุดปฏิบัติการสนธิกำลัง ชุดที่ 8, 9 และ10 และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน พร้อมทั้งร่วมประชุมหาแนวทางการรักษาไม้พะยูงในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และตัวแทนจากชาวบ้านแก้งช้างเนียม ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยสิงห์ รวมทั้งร่วมประชุมพัฒนาภูมิทัศน์ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงวนอุทยานภูหม  
     เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วย นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ของวนอุทยานน้ำตกผาหลวง โดยมีนายสมัย อุณาศรี หัวหน้าวนอุทยานน้ำตกผาหลวง และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายภัทรยศ วิชญพงศ์  ผู้อำนวยการส่วนประสานงานพระราชดำริ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน “วันฉัตรมงคล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนาย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 25 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีนายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 24 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายอนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ในการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบที่ 1)
วันที่ 23 เมษายน 2556 นายชำนาญ เอกวัฒนโชตกรู ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ร่วมเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานในการตรวจเยี่ยมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ในการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)
วันที่ 22 เมษายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัย ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายวิชิต จิรมงคลการ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายธานนท์ โสภิตชา ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ และคณะ ร่วมต้อนรับนายเกษมสันต์ จิณณวาโส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชำนาญ เอกวัฒนโชตกรู ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะในการตรวจราชการรอบที่ 1 (Project and Progress Review) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เขตตรวจราชการที่ 13 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ต่อไป
 

 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤศจิกายน 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.79.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 764,030
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com