ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ รอบที่ 1 (ข้อเขียน) ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2558            ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 3 อัตรา            รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๕๘      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำไม้พะยูงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน เช่น กองกำลังสุรนารี ,กอรมน. ,ทสจ.อุบลราชธานี ,ทสจ.อำนาจเจริญ ,ทสจ.สุรินทร์ ,ทสจ.ศรีสะเกษ ,กรมป่าไม้ รวมถึงผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัด สบอ.9 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาการลักลอบทำไม้พะยูง โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานในพิธี
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี ( ศอ.ปท.จ.อบ. ) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยาน และนายเตชินต์ เชื้อลี ได้เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรหนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เพื่อไปตรวจสอบไม้พะยูงที่ถูกจับกุม  
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกเขตฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมหารือสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ ระหว่างกองกำลังสุรนารี ณ ห้องประชุปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีราษฎรคัดค้านการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวนอุทยานภูหินปูน ณองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และนายประสงค์ สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2556” ทางรายการ "มองรอบทิศ"  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี
    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ นายอำเภอน้ำยืน, พ.ต.อ.ภาสกร สุบรรณ ณ อยุธยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน, พ.ท.ไกรเดช โป๊ะสูงเนิน หัวหน้าชุดเฉพาะกิจกองกำลังสุรนารี ประจำอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย, กองร้อยทหารพรานที่ 2310 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ร่วมแถลงข่าวผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และคณะ ตรวจความพร้อมและประชุมร่วมคณะกรรมาธิการศึกษาและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายความมั่นคงในคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา ในการศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปกป้อง การอนุรักษ์ และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณช่องปลดต่าง หลักเขตแดนที่ 16 และ 17 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า      ห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประสงค์ นุรักษ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะ
วันที่ 26 มกราคม 2556 นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดเข้ารับนโยบายฯ
     วันที่  18  มกราคม  2556  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ  ห้องประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ต่อไป
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤษภาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.205.251.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 644,975
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com