ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริหาร หรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ในช่วงวันพ่อ และวันส่งท้ายปีเก่า คืนความสุขคนไทย ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ เขตห้ามล่าสัตว์่ป่า ปร      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 26 มกราคม 2556 นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการและตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน โดยมีนายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัดเข้ารับนโยบายฯ
     วันที่  18  มกราคม  2556  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถี  ณ  ห้องประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี
     วันที่  17  มกราคม  2556  นายประวัติ  ทานะมัย  ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร  ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  ห้องประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายวันชัย  สุทธิวรชัย          ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธี
         วันที่  14  มกราคม  56  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9ประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายวันชัย  สุทธิวรชัย  และส่วนราชการอำเภอบุณฑริก  ในการตรวจพื้นที่จุดผ่อนปรนการค้าช่องตาอู บ.หนองแสง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี
     วันที่  11  มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ตรวจเยี่ยมและฟังสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานช่องทางมิตรภาพไทย-สปป.ลาว ด้านอำเภอบุณฑริก-เมืองสุขุมา (ช่องตาอู) ,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.19 ,หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโดน  และสถานีควบคุมไฟป่าอุบลราชธานี  
   วันที่  10 มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  พนักงาน  และ     เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  เข้าพบนายสกลสกฤษฎ์     บุญประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายบุญยืน  คำหงส์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  และผู้กำกับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดมุกดาหาร(กอ.รมน.) เพื่อหารือข้อราชการและอวยพรปีใหม่  หลังจากนั้นผอ.สบอ.9 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่ามุกดาหาร,  หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.1 (ดงบังอี่)สวนรุกขชาติดงบังอี่  และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว(ภบ.1)
        วันที่  14  มกราคม  2556  นายชาญชัย  งามเจริญ  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  ร่วมด้วยข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานทั้งส่วนกลางและภาคสนามในสังกัด   ร่วมพิธีปล่อยกำลังพลชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ณ หน่วยพิทักษ์ป่าช่องตาอู  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก – ยอดมน   บ้านหนองแสง  ตำบลโพนงาม  อำเภอบุณฑริก  จังหวัดอุบลราชธานี   โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  สุทธิวรชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพล  
     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ว่าที่ร้อยโทชำนาญ เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม 2556 และวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม 2556 โดยมี ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน และร่วมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัด ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์อุบลราชธานี
      เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมคณะได้เดินทางไปร่วมงานรับแสงตะวันใหม่ ก่อนใครในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตเอาฤกษ์ชัย ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย เป็นประธานเปิดงาน
      เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม 2555 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายประวัติ ทานะมัยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ, วนอุทยานพนมสวาย, อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว, อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยานแห่งชาตดแก่งตะนะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามนโยบายอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ต่อไป
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
มกราคม 2558
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 30 มกราคม 2558
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.102.156
คุณเข้าชมลำดับที่ 573,334
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com