บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)            รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   หน้าหลัก 
 
ภาพกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักฯ
 
(วันที่ 14 มกราคม 2561) นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  เป็นประธานในพิธีงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี นี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมี  หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จ.อุบลฯและจังหวัดใกล้เคียงให้การสนับสนุนกิจกรรม  มีประชาชนผู้สนใจ ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน
(วันที่ ๒๖ ธันวาคม 2560) นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9  พร้อมด้วย      นายปรีชา สิงคเสลิต ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผวจ.อุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  โดยมี มทบ.๒๒ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องที่จ.อุบลฯและจังหวัดใกล้เคียงให้การสนับสนุนกิจกรรม  มีประชาชนผู้สนใจ ครู และนักเรียน เข้าร่วมงานประมาณ ๗๐๐ คน 
วันที่ 31 พค.60 เวลา 10.30 น. ผอ.สปส.มอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนฯ เข้าร่วมโครงการปล่อยสัตว์ป่าปลูกป่าและ ทำโป่งเทียม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง ภายใน ขสป.ภูสีฐาน ต.กกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า และหน่วยงานในสังกัด ได้จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วนอุทยานแห่งชาติภูสิงห์-ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เมื่อวันที่ 14  มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายทองใบ บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งร่วมพิธีปล่อย กำลังพลปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้รับเกียรติจากนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยกำลังพล

 
ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัด
 
 ผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นการแสดงออกซึ่งความภักดี โดยการทำความดี ด้วยกาย ด้วยวาจา และด้วยใจ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 25 เมษายน 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
วันที่ 31 มีนาคม 2559 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษฺ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ร่วมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน” 
      ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน”
ขอเชิญ ร่วมส่งประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน” 
      การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน” เนื่องในพิธีเปิด ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย “ประชา รัฐ ร่วมใจ รักป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน”วันที่  ๑๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ
ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัยวาดภาพระบายสี คำขวัญ และเรียงความ ในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 
       ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัยวาดภาพระบายสี คำขวัญ และเรียงความ ในงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560  ดาวน์โหลด
โครงการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด 
       โครงการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "สำนึกอดีตที่สูญเสัย เข้าใจปัจจุบันที่คงอยู่ มุ่งมั่นพัฒนา อนุรักษ์สัตว์ป่าให้ยั่งยืน" ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ต.ขามป้อม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี วันที่ 26 ธันว
ข่าวย้อนหลัง

หนังสือประกาศ
 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2562-01-30
 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งสถาปนิก จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) 2562-01-16
 การรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษา อุทยานแห่งชาติ) 2561-11-29
 การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง สถาปนิก จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ) 2561-11-29
 สรุปรายงานการเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาบ ครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560-31 กรกฏาคม 2561 2561-11-23
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน แลหะอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 2561-11-07
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน แลหะอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 2561-11-07
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน แลหะอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 2561-11-07
 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และบัญชี ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 2561-09-17
 การชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วาระที่ 2 - 3 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2561-09-12
หนังสือประกาศดข้อมูลทั้งหมด

 
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูประเทศ ณ เดือนมกราคม 2562   2562-04-17
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูประเทศ ณ เดือนมกราคม 2562   2562-04-17
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   2562-04-17
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   2562-04-17
 ความก้าวหน้ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562   2562-04-17
 ปิดการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทรายขาว อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว   2562-04-17
 ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปรหะจำปี 2562   2562-04-17
 ขอให้เผ้าระวังโรคไข้อหิวาต์แปริกาในสุกร ( African Swine Feve, ASF ) อย่างเข้มงวด   2562-04-17
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562   2562-04-09
 การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562   2562-04-09
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
 
 ขอส่งวารสารทำเนียบหมู่บ้าน สสอ.ดีเด่น ปี พ.ศ.2555-2559 เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ การส่งเสริมและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สสอ. 2561-01-31
 แบบฟอร์มลงทะเบียนปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2559-08-10
 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบแนวเขตรังวัดปรับปรุง 2558-03-09
 ขั้นตอนการขออนุญาตค้างาช้างตามกฏหมาย 2558-02-05
 ข้อปฏิบัติเรื่องค้าตามพระราชบัญญัติงาช้าง 2558-02-05
 แบบแจ้งการครอบครองงาช้าง(แบบ งช.1) 2558-02-05
 ประชาสัมพันธ์งาช้าง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) 0000-01-01
 556 2558-01-22
 งานนำเสนอผู้อำนวยการส่วนยุทธการ_3 0000-01-01
 ข้อมูล สปก.จ.อำนาจเจริญ 2557-11-13
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมด


การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (งบ funtion/Agenda/Area)
 

เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณ

-แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานกิจกรรม /  แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

-กรอบการบรรยาย  

-นโยบายการจัดทำงบประมาณตามแผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-แนวทางการจัดทำงบประมาณ

     pdf01  pdf02  pdf03   pdf04   pdf05   pdf06   pdf07

 


โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สบอ.9
 

 เอกสารประกอบ

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด_2560

-เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561

แบบฟอร์ม

-แบบคำของบประมาณ ปี63

-กรอบความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

-แบบฟอร์มการสำรวจครุภัณฑ์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (แบบ 1_2_3  / แบบ4)

 
  หน้าหลัก    กระดานสนทนา 
กระดานสนทนา
 
     กระดานสนทนา   เป็นแหล่งที่ใช้แสดงความคิดเห็น ขอคำปรึกษา ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

      เพื่อให้เวทีนี้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

ประเด็นทั้งหมด | ตั้งประเด็นใหม่ ค้นหาประเด็น
ประเด็นที่ ประเด็น ผู้ถาม จำนวนคำตอบ
00031 อยากดูรายชื่อผู้ที่สอบผ่านลูกจ้าง Tor ครับ N 0
00030 อยากทราบรายชื้อผู้ผ่านการทอดสอบลูกจ้างtor Too 1 [ 26 2561]
00029 อยากถามว่า จะขออนุญาติปลูกไม้ตระเคียนทองไว้ใช้จะได้ไหม และต้องทำอย่างไหร นาย วิชิตร ศรีสุพรรณ 0
00028 โหลด แนวข้อสอบ กรมป่าไม้ ทุกตำแหน่ง bow 0
00027 สมัครงานด้าน gis จิสสวู 0
00026 สอบถามผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ TOR prolek 0
00025 บรรจุพนักงานพิทักษ์ป่า งบปี2558ไหมคับ ลูกจ้าง TOR 0
00024 ขอตารางค่าถ่วงน้ำหนักพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าหน่อยครับ วุฒิชัย ดำริห์ 0
00023 นายสีไวใจทัษน์ทำงานที่ภูสระดอกบัวเป็น10ปีแต่ไม่ได้รับเงินบำเหน็ด ทนาย 1 [ 27 2558]
00022 สอบถามเรื่องการเรียกรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีไว้ Som 3 [ 4 2558]
00021 อยากทราบว่าจะประกาศผลสอบวันไหนคะ little monkey 0
00020 ที่ว่าส่วนฟื้นฟู รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จะประกาศรายชื่อหรือผลวันไหนค่ะ นฤมล 0
00019 มีรับสมัครงานด้าน GIS หรือปล่าวครับ ท๊อป 2 [ 21 2557]
00018 การรับโอนข้าราชการจากส่วนราชการอื่น ชัยกฤต 1 [ 10 2557]
00017 อยากทราบว่า มีการเปิดรับ สมัคร ผู้พิทักษ์ป่าปล่าวคับ โอ๋ง 3 [ 30 2557]
- ประเด็นใหม่ - ประเด็นที่ถูกตอบแล้ว
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
[1] 2
 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
เมษายน 2562
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 เมษายน 2562
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.235.4.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,343,655
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com