ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    หนังสือเประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
หนังสือประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง
 
  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดได้รับจากทางราชการ และส     2561-07-03
  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดได้รับจากทางราชการ และส     2561-07-03
  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดได้รับจากทางราชการ และส     2561-07-03
  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดได้รับจากทางราชการ และส     2561-07-03
  สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ดได้รับจากทางราชการ และส     2561-07-03
  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561 เรื่อง การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวั     2561-07-03
  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561 เรื่อง การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวั     2561-07-03
  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561 เรื่อง การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวั     2561-07-03
  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561 เรื่อง การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวั     2561-07-03
  ความเห็นคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 775/2561 เรื่อง การเป็นป่าไม้ถาวรตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวั     2561-07-03
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษาประจำปีพุทธ     2561-07-03
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พุทธ     2561-07-03
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พุทธ     2561-07-03
  กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารงานกลาง เพิ่มเติม     2561-07-03
  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2561     2561-07-03
  การประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561     2561-07-03
  มาตรการและแนวทาง "ลด/เลิก/ทดแทน" ขยะตลอดจนผลิตจากพลาสติก     2561-07-03
  ขอเชิญเข้าร่วม "งานมหกรรมนับโบก จกรู ดูเสาเฉลียง ครั้งที่ 2"     2561-07-03
  โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม (นานาชาติ)     2561-07-03
  ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ อยู่เวร - อยู่ยามรักษการณ์ และตรวจเวร - ตรวจยามรักษาการณ์     2561-07-03
  ขอส่งสำเนาระดบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารด้านทร     2561-07-03
  การประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช ครั้งที่ 2/2561     2561-07-03
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์     2561-07-03
  การส่งคืนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ......     2561-07-03
  การส่งคืนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ......     2561-07-03
  การส่งคืนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ......     2561-07-03
  สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561     2561-07-03
  การส่งคืนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ รายจ่าย พ.ศ......     2561-07-03
  ส่งสำเนาข่าวศาลปกครอง ครั้งที่ 38/2561 กรณ๊ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาในคดีที่นายโคอิ หรือคออี้ ก     2561-07-03
  เปลี่ยนชื่ออุทยานแห่งชาติ     2561-07-03

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.92.170.149
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,232,069
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com