ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๐      
 
 
 
 
 
 
 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีแถลงข่าว “ การเปิดให้บริการสวนสัตว์อุบลราชธานี” ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลัยวันคล้ายวันสถาปนาค่ายพระยอดเมืองขวาง ครบรอบปีที่ 34 ณ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายประสงค์ สุวรรณโชติ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เป็นประธานในพิธีปลูกป่า “ โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล โครงการนำไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากขนาดใหญ่คืนสู่ถิ่นอีสานใต้ ภายใต้โครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี ” ร่วมด้วยนายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายธเนศ อัครชิโนเรศ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายภัทรยศ วิชยพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ ณ ชุมชนบ้านโนนป่าก่อ (เดิม) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จังหวัดมุกดาหาร
       เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เปินประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้ตามโครงการนำไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากขนาดใหญ่คืยสู่ถิ่นอีสานใต้ จำนวน 100 ไร่ พร้อมด้วย นายธเนศ  อัครชิโนเรศ  ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ นายมงกุฏ ขวาของ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด  และหน่วยงานราชการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกกรมในครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพโดย : ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ส่วนอุทยานแห่งชาติ และส่วนจัดการต้นน้ำ
     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 และนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาอุบลราชธานี ได้เปิดสำนักงานใหม่ จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ ให้การต้อนรับ
วันที่ 22 มิถุนายน 2556 นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ นายวิชิต จิรมงคลการ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานในสังกัด ร่วมปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ประจำปี พ.ศ. 2556 และโครงการนำไม้พะยูงและไม้มีค่าหายากขนาดใหญ่คืนสู่ถิ่นอีสานใต้ ณ ชุมชนโนนป่าก่อ (เดิม) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 ได้มอบหมายให้นายประวัติ ทานะมัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมด้วย สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้สายที่ 1 และสายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านสัตว์ป่า ได้ร่วมทำการตรวจสอบ ตรวจยึด และจับกุมผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) โดยได้ผู้ต้องหาจำนวน 2 ราย คือ 1. นายบรรหาร พรหมเย็น ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจยึดนกกระติ๊ดตะโพกขาว จำนวน 11 ตัว, นกกระติ๊ดขี้หมู จำนวน 25 ตัว และนกกระจาบธรรมดา จำนวน 30 ตัว รวม 3 ชนิด จำนวน 66 ตัว อุปกรณ์กระทำผิด คือกรงใส่นกกรงเหล็กขนาดใหญ่ จำนวน 2 กรง 2. นายกำแหง นามพงษ์ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจยึดนกกระติ๊ดตะโพกขาว จำนวน 1 ตัว, นกกระติ๊ดขี้หมู จำนวน 16 ตัว รวม 2 ชนิด จำนวน 17 ตัวอุปกรณ์กระทำผิด คือกรงใส่นกกรงชั่วคราวขนาดเล็ก จำนวน 10 กรง และกรงเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 1 กรง  
     เมื่อวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2556 นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พศ.2556 ณ โรงแรมเมอร์เคียวภูเก็ต ดีวาน่า จังหวัดภูเก็ต  
     เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ตอนเช้า นายชาญชัย งามเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 พร้อมด้วยนายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาตินายภัทรยศ วิชญพงศ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เพื่อทำการถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับไม้พะยูง จากสื่อต่างประเทศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของโครงการทับทิมสยาม 06 โดยมีหัวหน้าโครงการ หัวหน้าเขตฯ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ

 ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ต่อไป
 

นายวิทยา วานิช

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่

อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)

 
 
 
 
 
 
ความพึ่งพอใจในเว็บไซต์ ?
ดีมาก
ดี
ปรับปรุง
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.156.76.187
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,210,673
 
: สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
189 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 045-311677 ,045-311682 ,045-311683
Email : info@dnp9.com